Talon ce cuprinde instrucţiunile de întreţinere şi utilizare pentru încălţăminte şi procedurile referitoare la garanţie


CUTOC.RO  în calitate de distribuitor, asigură garanţia produselor achiziţionate din magazinul online www.cutoc.ro

I. Condiţii generale de acordare a garanţiei:

        Termenul de garanţie comercială este de 30 de zile de la data cumpărării produsului, iar sesizarea trebuie făcută în scris. În condiţii normale de utilizare, produsele sunt garantate pentru orice defect de fabricaţie.

        Durata medie de utilizare a produselor este de 3 luni cu recomandarea purtării alternative a mai multor perechi de încălţăminte (2-3).


        Garanţia devine inaplicabilă şi CUTOC.RO nu poate fi făcută răspunzătoare de nici un fel de defect ce poate apărea datorită:

- procesului de curăţare/întreţinere care nu respectă instrucţiunile specifice fiecărui produs indicate în prezentul talon;

- depozitării sau utilizării produselor în condiţii de umiditate;

- decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;

- deteriorării;

- reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;

- uzurii normale a produsului;

- utilizării în condiţii improprii, incorecte de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

        CUTOC.RO oferă ca modalităţi de asigurare a garanţiei, după caz, în funcţie de deficienţele/lipsa de conformitate constatate, alternativ:

- repararea produsului reclamat-dacă este posibilă şi nu este disproporţionată pentru vânzător;

- înlocuirea produsului reclamat-cu condiţia ca înlocuirea produsului să fie posibilă şi să nu fie disproporţionată pentru vânzător;

- restituirea contravalorii produsului reclamat. Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite restituirea contravalorii produsului dacă deficienţa/lipsa de conformitate este minoră.

       Termenul de soluţionare este de 15 zile calendaristice, cu condiţia ca sesizarea să fie făcută în scris.

II. Situaţii care nu fac obiectul sau care duc la pierderea garanţiei comerciale şi/sau a garanţiei legale de conformitate:

        Nu constituie lipsă de conformitate şi/sau nu sunt acoperite de garanţia comercială şi nici de cea legală următoarele situaţii:

A. deteriorările de genul zgârieturilor, petelor, rupturilor, deteriorări/degradări ale culorii, dar fără a se limita la acestea,care nu au fost aduse la cunoştinţa vânzătorului în momentul recepţionării produsului de către consumator (la achiziţie sau la returnarea după reparaţie/ înlocuire);

- inconvenienţele (de exemplu: discomfort, senzaţie de strângere) cauzate de mărimea nepotrivită consumatorului/utilizatorului a perechii de încălţăminte sau a unei bucăţi din perechea de încălţăminte. Încălţămintea trebuie achiziţionată numai în conformitate cu numărul de mărime la încălţăminte purtat de respectivul consumator/utilizator şi ţinând cont de configuraţia piciorului purtătorului. Recomandăm să probaţi ambele bucăţi, atât pentru piciorul drept cât şi pentru piciorul stâng.

B. intervenţiile (inclusiv reparaţii sau încercări de reparaţii) neautorizate asupra produsului sau nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere şi utilizare cuprinse în prezentul talon sau utilizarea produsului în alte condiţii decât cele pentru care a fost conceput conduc la pierderea garanţiei comerciale şi a celei legale.

C. defectele care apar de pe urma întrebuinţării necorespunzătoare a produsului cu încălcarea instrucţiunilor de întreţinere şi utilizare, a observaţiilor, a interdicţiilor menţionate în prezenta sau care apar ca urmare a uzurii fizice, inclusiv deformarea produsului, inclusiv cele apărute în termen de 6 luni de la data livrării produsului.

D. deteriorarea încălţămintei cauzată de conducerea autovehiculelor.

E. încălţămintea cu toc, inclusiv toc înalt, nu este recomandată pentru conducerea autovehiculelor şi nici persoanelor care nu ştiu/nu pot să folosească astfel de încălţăminte. Imposibilitatea, lipsa de comoditate sau dificultatea de a merge folosind astfel de încălţăminte cu toc, inclusiv toc înalt, nu reprezintă o deficienţă sau lipsă de conformitate a produsului.

F. uzura flecurilor produselor de încălţăminte ca urmare a folosirii acestora.

G. încălţămintea nu este un produs impermeabil recomandându-se purtarea ei pe timp uscat, excepţie făcând încălţămintea de cauciuc şi cea DEI-TEX special creată pentru mediul umed. Prin urmare, pătrunderea apei în încălţămintea care nu este de cauciuc sau nu are caracteristica TEX nu reprezintă o deficienţă sau o lipsă de conformitate.

H. apariţia unor pete pe orice tip de încălţăminte, cauzată de exemplu de umezeală, apă, zăpadă, substanţe antiderapante, nu reprezintă o deficienţă sau o lipsă de conformitate.

I. tălpile încălţămintei nu au caracteristici antiderapante, existând riscul alunecării, în special în sezonul rece sau umed. Acest aspect nu reprezintă o deficienţă sau o lipsă de conformitate.

J. pentru a proteja pielea dumneavoastră se folosesc pentru vopsirea căptuşelilor vopsele   vegetale existând astfel riscul migrării culorii. Vă recomandăm să utilizaţi ciorapi de culoare închisă sau de nuanţa căptuşelii. Migrarea culorii nu reprezintă o deficienţă sau o lipsă de conformitate.

K. încălţămintea prevăzute cu accesorii (ştrasuri, cristale, capse, ţinte etc.) sunt sensibile la impact şi, în timp, accesoriile se pot detaşa sau deteriora. Deteriorarea sau detaşarea acestora nu reprezintă o lipsă de conformitate.

L. încălţămintea cu talpă din piele şi cusături aplicate pe talpă are un regim special de utilizare şi nu poate fi folosită în condiţii de umiditate, pe drumuri pietruite, pe suprafeţe de drum cu asfalt proaspăt, pe teren accidentat, pe porţiuni de drum cu beton nesolidificat, pe suprafeţe care conţin  adezivi, acizi, uleiuri sau alte substanţe chimice.

III. Instrucţiuni de întreţinere şi utilizare pentru încălţăminte.

        Încălțămintea trebuie schimbată de la o zi la alta pentru a menține igiena piciorului, pentru a preveni deformarea sa și pentru a prelungi durata de folosire a acesteia. După fiecare purtare, încălțămintea se curăță și se pune pe șanuri potrivite ca mărime și formă. Se interzice spălarea încălțămintei în mașina de spălat sau contactul îndelungat al acestora cu apa. Udarea puternică a fețelor cu apă sau alte lichide poate duce la dezlipirea încălțămintei deteriorarea fețelor și implicit la pierderea garanției produsului,

          Încălțămintea trebuie curățată și uscată înainte de aplicarea oricărui luciu pentru încălțăminte/marochinărie,creme, preparate contra petelor, etc. Când folosiți aceste produse de întreținere, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora. Se impune folosirea încălțătorului pentru evitarea deteriorării premature a încălțămintei în zona călcâiului.

- încălțămintea cu față din piele netedă se curăță de praf cu o cârpă moale sau cu o perie, fără a se folosi detergenți, solvenți, înălbitori sau orice alte produse chimice. Acestea pot deteriora ireversibil aspectul pielii. Se interzice spălarea produselor din piele în mașina de spălat indiferent de tipul mașinii de spălat sau de programele opționale ale acesteia. În cazul în care produsul s-a udat în condiții de utilizare normală (ploaie, ninsoare), ștergeți-l cu o cârpă moale, uscată și lăsați-l la uscat la temperatura camerei, ferit de surse directe de căldură (radiatoare, aragazuri, uscătoare, etc.). Feriți produsul dumneavoastră  de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să-l deterioreze.

- pentru buna întreținere a pielii, după câteva purtări se aplică, cu ajutorul unei perii moi sau cu o cârpă, un strat de cremă pentru încălțăminte, după care se lustruiește cu o cârpă moale sau cu o perie.

- încălțămintea cu față din piele întoarsă, piele de antilopă sau năbuc, se perie cu o perie specială, potrivită fiecărui tip de piele. Nu folosiți apă, pentru că fața materialului s-ar putea păta. Petele de ulei sau de grăsime se îndepărtează folosind soluție contra petelor, specială pentru pielea întoarsă, pielea de antilopă sau năbuc.

- încălțămintea cu față din lac, piele metalizată, lăcuită, se curăță de praf cu o cârpă moale şi uscată. Aceasta trebuie ferită de contactul direct cu solvenții organici (alcool,  acetonă etc.).

- încălțămintea cu față textilă se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După  fiecare purtare, încălțămintea se curăță de praf cu o perie pentru materiale textile, uscată. Nu se introduce în mașina de spălat rufe. Nu folosiți înălbitor. Petele pot fi îndepărtate folosind soluție contra petelor,specială pentru materiale textile, respectând instrucțiunile de utilizare recomandate de producătorii acestora.

- încălțămintea cu față din înlocuitor se curăță după fiecare purtare cu o cârpă umedă. Petele de grăsime se vor curăța cu o soluție apoasă de detergent (2%). Nu se va folosi cremă de pantofi pentru îngrijire.

           Încălțămintea se usucă natural, la temperatura camerei. Nu le uscați la ventilator, calorifer, foc, uscător de păr sau alte surse directe de căldura. Încălțămintea nu se va depozita lângă surse directe de căldura sau în mediu umed și se vor feri de acțiunea produselor petroliere și a solvenților organici.

            Se va evita contactul încălțămintei cu solvenți organici (benzină, alcool, acetonă, etc.), cu sodă de rufe sau alţi derivaţi chimici.

            Nu folosiţi încălţămintea pe suprafeţe care conţin asfalt şi/sau bitum cald sau proaspăt turnat, beton nesolidificat, adezivi, acizi, uleiuri sau alte substanţe chimice.

            CUTOC.RO. nu poate fi făcută răspunzătoare pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor menționate anterior.

 

IV. Soluţionarea reclamaţiilor

          Termenul de soluţionare a reclamaţiilor este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a predat produsul vânzătorului şi a indicat lipsa de conformitate reclamată.